Електромашини

Страница 2

Sн=× Ui ×Ii .

Тоді:

I1л==144.3

I2н==

Фазні струми визначаються через лінійні струми для заданої схеми з’єднання обмоток. При з’єднанні зіркою Iф=Iл, а трикутником Iф=Iл/.

До пункту 3.Для трифазного трансформатора звичайно відображується заступна схема однієї фази. Повний опір короткого замикання трансформатора:

Zк==

Де: U1фк-напруга на первинній обмотці в досліді короткого замикання,

U1фк==

Активний опір короткого замикання трансформатора:

Rк==

Реактивний опір короткого замикання трансформатора:

Xк==42.12

Для визначення опорів

R

1і R/2, X1 і X/2 Т

-подібної заступної схеми необхідно загальний опір R

к=

R

1+R/2 і X

к= X1+ X/2 розподілити між їх складовими. Звичайно трансформатори проектуються так, щоб R

1=R/2 і X1=X/2.

З урахуванням цього:

R

1=R/2==0.6 X1=X/2==21.06

Повний опір вітки намагнічування:

Zm==

Де: I0ф- струм холостого ходу первинної обмотки,

I0ф==0.83

Активний опір вітки намагнічування:

Rm==

Реактивний опір вітки намагнічування:

Xm==11840.8

До пункту 4.ККД

трансформатора:

При=1

η= 1 – =1

де: β=I2/I2н – коефіцієнт навантаження трансформатора.

ККД трансформатора має максимальне значення при:

Β=0.43

При =0.8

η=0.99

При=1

β

0

0.1

0.25

0.5

0.75

1

1.75

η

0

0.98

0.991

0.991

0.998

0.99

0.997

Страницы: 1 2 3

Расчёт СТО легковых автомобилей
1 Количество рабочих постов 20 2 К1 - процент жителей обращающихся на СТО 60%- 0,6 3 К2 - процент жителей обращающихся на проектируемую СТО 30%- 0,30 4 n – количество жителей из 1000, имеющие автомобили, чел. 100 5 Режим работы СТО: количество рабочих дней в году- Dpr продолжительность смены, часов ...

Финансовый план
Инвестиции 1. Стоимость здания – 66 362 000,00 руб. 2. Стоимость оборудования – 3 545 000 руб. 3. Договорные взносы – 5000,00 руб. 4. Реклама – 30000,00 руб. 5. Источник финансирования – инвестиционная компания. Кредит 70% Финансовый план сведён в табл. 3.7. Расчёт производственной мощности Произво ...

Специальные устройства, обозначающие дорожные работы
...