Електромашини

Страница 2

Sн=× Ui ×Ii .

Тоді:

I1л==144.3

I2н==

Фазні струми визначаються через лінійні струми для заданої схеми з’єднання обмоток. При з’єднанні зіркою Iф=Iл, а трикутником Iф=Iл/.

До пункту 3.Для трифазного трансформатора звичайно відображується заступна схема однієї фази. Повний опір короткого замикання трансформатора:

Zк==

Де: U1фк-напруга на первинній обмотці в досліді короткого замикання,

U1фк==

Активний опір короткого замикання трансформатора:

Rк==

Реактивний опір короткого замикання трансформатора:

Xк==42.12

Для визначення опорів

R

1і R/2, X1 і X/2 Т

-подібної заступної схеми необхідно загальний опір R

к=

R

1+R/2 і X

к= X1+ X/2 розподілити між їх складовими. Звичайно трансформатори проектуються так, щоб R

1=R/2 і X1=X/2.

З урахуванням цього:

R

1=R/2==0.6 X1=X/2==21.06

Повний опір вітки намагнічування:

Zm==

Де: I0ф- струм холостого ходу первинної обмотки,

I0ф==0.83

Активний опір вітки намагнічування:

Rm==

Реактивний опір вітки намагнічування:

Xm==11840.8

До пункту 4.ККД

трансформатора:

При=1

η= 1 – =1

де: β=I2/I2н – коефіцієнт навантаження трансформатора.

ККД трансформатора має максимальне значення при:

Β=0.43

При =0.8

η=0.99

При=1

β

0

0.1

0.25

0.5

0.75

1

1.75

η

0

0.98

0.991

0.991

0.998

0.99

0.997

Страницы: 1 2 3

Обзор состояния организации дорожного движения на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. 10 лет Независимости Казахстана
Дорожное движение является сложной динамической системой. Основными показателями эффективности дорожного движения являются скорости и безопасность. Чтобы обеспечить эффективность дорожного движения, необходима совместимая деятельность специалистов и организаций различного профиля. По сложившейся те ...

Расходы на периодическое техническое обслуживание на летный час
Расходы на периодическое ТО определяются по формуле: ЗТО = Ту * СТТО (19) (Ан-24) ЗТО = 9,2 * 420 = 3864 руб./час (Як-40) ЗТО = 6,72 * 340 = 2284,8 руб./час ...

Определение времени оборота
Время оборота считается отдельно для породы и для угля. (5) где lег , lпор – длина перевозки груза и порожнего движения по схеме транспортных связей, км; Vг , Vпор – скорость движения автомобиля в порожнем и гружёном состоянии; Tп – время погрузки автомобиля по технологической карте, мин; Tв - врем ...