Електромашини

Страница 2

Sн=× Ui ×Ii .

Тоді:

I1л==144.3

I2н==

Фазні струми визначаються через лінійні струми для заданої схеми з’єднання обмоток. При з’єднанні зіркою Iф=Iл, а трикутником Iф=Iл/.

До пункту 3.Для трифазного трансформатора звичайно відображується заступна схема однієї фази. Повний опір короткого замикання трансформатора:

Zк==

Де: U1фк-напруга на первинній обмотці в досліді короткого замикання,

U1фк==

Активний опір короткого замикання трансформатора:

Rк==

Реактивний опір короткого замикання трансформатора:

Xк==42.12

Для визначення опорів

R

1і R/2, X1 і X/2 Т

-подібної заступної схеми необхідно загальний опір R

к=

R

1+R/2 і X

к= X1+ X/2 розподілити між їх складовими. Звичайно трансформатори проектуються так, щоб R

1=R/2 і X1=X/2.

З урахуванням цього:

R

1=R/2==0.6 X1=X/2==21.06

Повний опір вітки намагнічування:

Zm==

Де: I0ф- струм холостого ходу первинної обмотки,

I0ф==0.83

Активний опір вітки намагнічування:

Rm==

Реактивний опір вітки намагнічування:

Xm==11840.8

До пункту 4.ККД

трансформатора:

При=1

η= 1 – =1

де: β=I2/I2н – коефіцієнт навантаження трансформатора.

ККД трансформатора має максимальне значення при:

Β=0.43

При =0.8

η=0.99

При=1

β

0

0.1

0.25

0.5

0.75

1

1.75

η

0

0.98

0.991

0.991

0.998

0.99

0.997

Страницы: 1 2 3

Схема действия демпфера
На автомобиле ВАЗ-21213 применяется сухое, однодисковое сцепление с демпфером (гасителем крутильных колебаний) и центральной диафрагменной нажимной пружиной. Сцепление предназначено: - для временного разъединения трансмиссии и двигателя при включении, переключении и выключении передач; - для плавно ...

Сравнительный анализ организации технологического процесса ТР
С точки зрения организации технологического процесса текущий ремонт автомобилей производится одним из двух методов: агрегатным или индивидуальным. Для сравнения этих двух методов кратко опишем каждый из них, прилагая схемы. При агрегатном (обезличенном) методе (см. рис.3) ремонт автомобилей произво ...

Определение диаметров трубопроводов
Рассмотрим участок 1-2 Р1-2 = 3.614 бар; t1-2= 128.076 С Плотность воздуха на участке 1-2 трубопровода: , где R=287 Дж/кг - газовая постоянная для воздуха. По рекомендации методического указания выбираем среднюю скорость воздуха в трубопроводе: Площадь проходного сечения участка 1-2 трубопровода: Р ...