Електромашини

Страница 2

Sн=× Ui ×Ii .

Тоді:

I1л==144.3

I2н==

Фазні струми визначаються через лінійні струми для заданої схеми з’єднання обмоток. При з’єднанні зіркою Iф=Iл, а трикутником Iф=Iл/.

До пункту 3.Для трифазного трансформатора звичайно відображується заступна схема однієї фази. Повний опір короткого замикання трансформатора:

Zк==

Де: U1фк-напруга на первинній обмотці в досліді короткого замикання,

U1фк==

Активний опір короткого замикання трансформатора:

Rк==

Реактивний опір короткого замикання трансформатора:

Xк==42.12

Для визначення опорів

R

1і R/2, X1 і X/2 Т

-подібної заступної схеми необхідно загальний опір R

к=

R

1+R/2 і X

к= X1+ X/2 розподілити між їх складовими. Звичайно трансформатори проектуються так, щоб R

1=R/2 і X1=X/2.

З урахуванням цього:

R

1=R/2==0.6 X1=X/2==21.06

Повний опір вітки намагнічування:

Zm==

Де: I0ф- струм холостого ходу первинної обмотки,

I0ф==0.83

Активний опір вітки намагнічування:

Rm==

Реактивний опір вітки намагнічування:

Xm==11840.8

До пункту 4.ККД

трансформатора:

При=1

η= 1 – =1

де: β=I2/I2н – коефіцієнт навантаження трансформатора.

ККД трансформатора має максимальне значення при:

Β=0.43

При =0.8

η=0.99

При=1

β

0

0.1

0.25

0.5

0.75

1

1.75

η

0

0.98

0.991

0.991

0.998

0.99

0.997

Страницы: 1 2 3

Расчет основных тактов
Длительность основного такта ta в i–й фазе регулирования пропорциональна расчетному фазовому коэффициенту этой фазы. Поэтому, если сумма основных тактов равна ТЦ – Тп , то T0i= [(ТЦ - Тп) Yi ] / Y = с; t01= [(31 - 9) * 0,18 ] / 0,4 = 10с t02= [(31 - 9) * 0,22 ] / 0,4 = 13с Таким образом структура ц ...

Характеристика ремонтно-обслуживающей базы
Схема технологического процесса ТО и ремонта машин Автомобили осматриваются механиком. В процессе осмотра проверяется техническое обеспечение автомобиля с учетом данных сообщенных водителем о неисправностях в процессе работы. Проверяется надежность агрегатов, узлов от которых зависит безопасность д ...

Значение устройств автоматики на железнодорожном транспорте
Среди устройств железнодорожной автоматики и телемеханики системы управления объектами на станциях играют важнейшую роль. Скорость обработки поездов на станциях решающим образом определяет пропускную способность железных дорог. Безопасность движения поездов в целом во многом зависит от безопасности ...