Електромашини

Страница 2

Sн=× Ui ×Ii .

Тоді:

I1л==144.3

I2н==

Фазні струми визначаються через лінійні струми для заданої схеми з’єднання обмоток. При з’єднанні зіркою Iф=Iл, а трикутником Iф=Iл/.

До пункту 3.Для трифазного трансформатора звичайно відображується заступна схема однієї фази. Повний опір короткого замикання трансформатора:

Zк==

Де: U1фк-напруга на первинній обмотці в досліді короткого замикання,

U1фк==

Активний опір короткого замикання трансформатора:

Rк==

Реактивний опір короткого замикання трансформатора:

Xк==42.12

Для визначення опорів

R

1і R/2, X1 і X/2 Т

-подібної заступної схеми необхідно загальний опір R

к=

R

1+R/2 і X

к= X1+ X/2 розподілити між їх складовими. Звичайно трансформатори проектуються так, щоб R

1=R/2 і X1=X/2.

З урахуванням цього:

R

1=R/2==0.6 X1=X/2==21.06

Повний опір вітки намагнічування:

Zm==

Де: I0ф- струм холостого ходу первинної обмотки,

I0ф==0.83

Активний опір вітки намагнічування:

Rm==

Реактивний опір вітки намагнічування:

Xm==11840.8

До пункту 4.ККД

трансформатора:

При=1

η= 1 – =1

де: β=I2/I2н – коефіцієнт навантаження трансформатора.

ККД трансформатора має максимальне значення при:

Β=0.43

При =0.8

η=0.99

При=1

β

0

0.1

0.25

0.5

0.75

1

1.75

η

0

0.98

0.991

0.991

0.998

0.99

0.997

Страницы: 1 2 3

Грузовые марки и классификация судов
Классификация судов: - сухогрузные: предназначены для перевозки сухих грузов - шипучих, насыпных, навалочных; - наливные: танкеры, предназначенные для перевозки нефтепродуктов и других жидких грузов без тары; - пассажирские - предн. для перевозки пассажиров, багажа, почты и мелких партий грузов - т ...

Расчет цикла регулирования
В простейшем случае при равномерном прибытии транспортных средств к перекрестку (через равные интервалы времени) минимальная длительность цикла может быть определена из следующих соображений. Транспортные средства, которые прибывают к перекрестку в j-м направлении за период, равный циклу регулирова ...

Конструктивная компоновка привода
Цель: 1. Разработать конструкции деталей и узлов редуктора. 2. Скомпоновать детали и узлы редуктора и разработать чертёж общего вида привода. ...