Електромашини

Страница 1

Трифазний три стрижневий двох обмотковий трансформатор з масляним охолодженням має наступні номінальні данні: нормальна потужність Sном, первинна напруга U1н,вторинна напруга U2н, втрати холостого ходу P, втрати короткого замикання Uк, струм холостого ходу I0 ; частота мережі живлення f=50 Гц

.

Sном

U1н

U2н

P

ВН/НН

I0

63000

110

10.5

73000

245000

Y/∆-11

10.5

0.6

По прийнятим даним трансформатора потрібно розрахувати:

1. Коефіцієнт трансформації трансформатора.

2. Номінальні струми і струми обмоток трансформатора.

3. Параметри заступної схеми трансформатора. Накреслити заступну схему трансформатора.

4. Номінальне і максимальне значення ККД

трансформатора при активному (cos2=1,0) і активно-індуктивному (cos2=0,8) навантаженнях.

5. Побудувати криві залежності ККД

трансформатора від коефіцієнта навантаження η =f(β) при cos2=1,0 і cos2=0,8.

6. Побудувати зовнішні характеристики трансформатора, змінюючи струм I

2 від нуля до 1,2I

2 при cos2=1,0 і cos2=0,8.

7. Побудувати векторну діаграму трансформатора, навантаженого до номінальної потужності активно-індуктивним навантаженням (cos2=0,8).

8. Проаналізувати виконану задачу і зробити висновки.

До пункту 1

. Номінальні фазні напруги обмоток визначаються в залежності від схеми з’єднання:

При з’єднанні обмоток трикутником(∆) фазна напруга дорівнює лінійній,

U2ф=U2л=1.2

При з’єднанні обмоток зіркою (Y) фазна напруга:

U1ф=U1л/=6/=3.46

Слід зазначити, що при умовній позначці схеми з’єднання обмоток трансформатора над рисою прийнято позначати схему з’єднання обмотки вищої напруги і під рискою – нижчої напруги.

Коефіцієнт трансформації трансформатора:

K==2.88

До пункту 2.

Якщо знехтувати струмом холостого ходу і втратами в трансформаторі, споживана S1 і що віддається S2 трансформатором у номінальному режимі повні потужності дорівнюють номінальній потужності Sн , тобто S1= S2= Sн. Для трифазної мережі:

Страницы: 1 2 3

Внутренний водный транспорт РБ
Река Белая со своим судоходным притоком - рекой Уфой - составная часть Волжско-Камского водного пути, обеспечивающего республике связь с регионами Западного Урала, Поволжья, Центра, Северного Кавказа и Северо-Запада РФ и выход на Каспийское, Балтийское, Азовское и Черное моря. Важную роль играет вн ...

Факторы, определяющие себестоимость рейса
Себестоимость является интегральным показателем, который отражает практически все стороны финансово-хозяйственной деятельности авиапредприятия. На ее уровень влияют различные факторы, основными из которых являются следующие. Тип эксплуатируемого самолета Чем выше часовая производительность ВС (А) и ...

Годовые объемы работ по ТО и ремонту машин
Тк= Nк*tк Тт= Nт*tт Т3= N3*t3 Т2= N2*t2 Т1= N1*t1 Тсо= Nсо*tсо Tк, Tт, T3, T2, T1, Tсо– годовые объемы работ в трудовом выражении соответственно по КР, ТО, ТО-3, ТО-2, ТО-1 и СО в чел. – час. tк, tт, t3, t2, t1, tсо– трудоемкости одного ТО и ремонта в чел. – час. Автокран КС-4571 Тк= 16*1392=22272 ...